Paslaugos

Psichoterapija

Egzistuoja įvairių psichoterapijos krypčių. Nepriklausomai nuo krypties, psichoterapiją gali taikyti psichologas - psichoterapeutas ir psichiatras - psichoterapeutas. Tai specialistai, turintys psichologinį arba medicininį išsilavinimą ir baigę podiplomines universitetines psichoterapijos studijas.

Psichoterapija yra gydymo būdas, kurio metu kaip pagrindinė gydymo priemonė naudojamas bendravimas ir kuriamas saugus ryšys tarp paciento ir psichoterapeuto.

Psichodinaminėje psichoterapijoje siekiama ženkliai gilesnės problemų analizės nei psichologinėje konsultacijoje, aiškinamasi sąmoningi ir nesąmoningi žmogaus elgesio motyvai, siekiama ženklesnių ir ilgalaikių pokyčių asmenybės struktūroje.

Psichodinaminės psichoterapijos tikslas - padėti suprasti ir keisti jausmų suvokimo bei reiškimo, m...

Psichologinė konsultacija

Psichologo konsultacija apima labai platų spektrą klausimų asmeniniame bei socialiniame gyvenime; šeimoje; darbe; santykiuose su kitais ir su savimi.

Paprastai psichologo konsultacija reikalinga, jei atsiranda:

 • asmeninių problemų
 • krizinių gyvenimo situacijų
 • šeimos santykių problemų
 • darbo srities klausimų
 • asmenybės ir kompetencijų vertinimo poreikis
 • tiesiog kyla klausimų ar abejonių, kuriuos norėtumėte aptarti su specialistu

Visi Jums rūpimi klausimai ir problemos aptariamos pirmoje konsultacijoje. Paprastai išsiaiškinama:

 • problemų priežastys
 • aptariami galimi būdai, kaip jas spręsti
 • motyvacija
 • konsultacijų trukmė
 • mokestis už konsultacijas

Jeigu reikalinga, psichologas rekomenduoja psichoterapiją ir/arba nukreipia konsultacijai pas kitus specialistus: gydytoją psichiatrą; neurologą; seksualinės medicin...

Asmenybės ir kompetencijų vertinimas Facet 5

Asmenybės ir kompetencijų vertinimas atliekamas, naudojant Facet5 metodiką.

Klientas internetu užpildo jam į elektroninį paštą atsiųstą Facet5 klausimyną, o gauti Facet5 vertinimo rezultatai aptariami ir analizuojami individualioje sesijoje.

Sesijos trukmė: 1,5 – 2 val.

Kas yra Facet5?

Facet5 yra „Big5“ (Didžiojo penketo) teorija paremtas asmenybės modelis, kuris padeda suprasti vidinius motyvus, skatinančius žmones vienaip ar kitaip elgtis, jų nuostatas ir siekius. Tai modelis, kuris padeda apibūdinti, paaiškinti ir numatyti žmogaus elgesį.

Facet5 įvertina 5 pagrindinius asmenybės veiksnius: Valią, Kontrolę, Empatiją, Energiją ir Emocingumą bei kiekvienam veiksniui priskiriamus tris/du sub-veiksnius. Taip gauname labai tikslų ir lengvai suprantamą individualių elgesio skirtumų paveikslą...